Zaproszenie

Koło Naukowe Administratywistów UAM "Ad rem" serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Ochrona danych osobowych w prawie publicznym", która odbędzie się w Poznaniu w dniu 7 października 2020 roku w sali Delta budynku Collegium Iuridicum Novum przy alei Niepodległości 53 w Poznaniu.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w przeddzień drugiej rocznicy jego obowiązywania. Tematyka konferencji będzie dotyczyć zagadnień stosowania RODO na gruncie prawa publicznego. W tym zakresie przewidziane są trzy obszary tematyczne:

1) RODO a dostęp do informacji publicznej - problematyka ochrony prawa do prywatności oraz jawności życia publicznego,
2) sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - studium przypadków,
3) ochrona danych osobowych w ujęciu międzynarodowym - stosowanie RODO w Polsce oraz innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Propozycje referatów mogą dotyczyć także innych, istotnych aspektów ochrony danych osobowych na gruncie szeroko rozumianego prawa publicznego.

Uczestników zainteresowanych możliwością wygłoszenia referatów zapraszamy do przesłania zgłoszeń uczestnictwa do 30 czerwca 2020 roku. We wrześniu 2020 roku zostanie przedstawiony program Konferencji.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie stanowić zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

*******

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa termin Konferencji uległ zmianie. Z pierwotnie wskazanego 22 kwietnia 2020 r. termin wydarzenia został przesunięty na 7 października 2020 r. Wszystkie zgłoszenia uczestnictwa oraz opłaty konferencyjne przesłane do tej pory będą uwzględnione w nowym naborze abstraktów. Zapraszamy do obserwowania komunikatów dotyczących Konferencji pojawiających się także w wydarzeniu utworzonym na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/170321627725085/.

Z uwagi na treść zarządzenia nr 486/2019/2020 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021, Konferencja odbędzie się w formie online przez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a52b796f0896b459c997e10e830c2dcd4%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0d4da2b-e707-40f5-ac0f-2e8d31bbfed4&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092. Uczestnicy mogą dołączyć również bezpośrednio do wydarzenia wpisując kod: 7qcd931. Zapraszamy!